פיני מנדל

פיני מנדל

מנכ"ל חברת טריבייס מקבוצת

Taldor

הרצאות מפי פיני מנדל:

דוברים נוספים באירוע Mobile Big Data

Open Accessibilty Menu