נתן הוכמן

נתן הוכמן

מנהל מחלקת פתרונות

מפעיל

דוברים נוספים באירוע Mobile Big Data

Open Accessibilty Menu